Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en voor de chatfunctie. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Privacyverklaring

Casper van Rongen UX/UI-Design

Casper van Rongen UX/UI-Design, gevestigd aan Lijsterlaan 6a, Lieshout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.caspervanrongen.nl
Lijsterlaan 6a, Lieshout
0651630051

Persoonsgegevens die wij verwerken
Casper van Rongen UX/UI-Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via caspervanrongen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Casper van Rongen UX/UI-Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Casper van Rongen UX/UI-Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Casper van Rongen UX/UI-Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casper van Rongen UX/UI-Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Casper van Rongen UX/UI-Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van tenminste 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Casper van Rongen UX/UI-Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Casper van Rongen UX/UI-Design gebruikt analytische cookies en functionele cookies voor de chatfunctie.. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Casper van Rongen UX/UI-Design gebruikt analytische cookies om te zien hoe de website wordt gebruikt door bezoekers. Casper van Rongen UX/UI-Design heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten en zal in geen geval gegevens delen met Google. De informatie wordt zo goed mogelijk anoniem verzameld, zodat u niet persoonlijk te herleiden bent.

Cookie
Omschrijving

Bewaartermijn

_ga Google - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Google - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur
_gat Google - Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut
_hjIncludedIn-Sample Hotjar -  Gebruikt om inzicht te krijgen in het website gebruik. 1 jaar

Tawk-Connection-Time

Tawk.to - Chatfunctie verkrijgt inzicht in bezoeksduur. Browsersessie
__tawkuuid Tawk.to - Onthoudt de interactie met de chatfunctie. 6 maanden
cookie_hide Gebruikt om te onthouden dat de cookies zijn geaccepteerd. 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casper van Rongen UX/UI-Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar caspervanrongen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Casper van Rongen UX/UI-Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via caspervanrongen@gmail.com